Praktiken

Team Henrik Jonéus

Välkommen till HENRIK JONÈUS med personal!

Jag är tillsammans med Birgitta en av grundarna till Tandkompaniet och har verkat som tandläkare i Skövde i mer än 25 år.
Vi som arbetar tillsammans är tandläkare Henrik Jonéus, tandsköterskorna Åsa Carlsson och Anna Hellström samt tandhygienist Birgitta Larsson. I receptionen möter du Ingela Mårtensson och Anna Gustafsson.
Hos oss gör vi allt för att du ska känna dig i trygga händer. Ett trevligt, behagligt och professionellt omhändertagande under hela ditt besök. Vi är ett väl sammansvetsat gäng med stor erfarenhet av vuxentandvård. Det finns kompetens och resurser att ta oss an mer komplicerade behandlingar, men merparten av våra patienter klarar sig utmärkt med regelbundna undersökningar. Detta tror vi är en följd av att det vid undersökningstillfället läggs stor vikt på förebyggande vård. Här gör tandhygienist och sköterskor merparten av arbetet. Du får tydlig information om hur du skall sköta dina tänder och vi hittar en lösning som passar bäst för just dig. Tillsammans arbetar vi i teamet kontinuerligt med att höja kvalitén på vården. Det gör med hjälp av ett system som är utfärdat av Karolinska Institutet.


Fullvärdig medlem av